CBTF ARNAV MATCH TIPS

MUMBAI VS KOLKATTA 

8.00 PM 19 MAY 2017

Match Entry:

Open Bhav dono 97-97 P

Apni Limit ka 50% se Abhi MUMBAI LGAOW

Jab B BHAV Under 60 P Mile

Tab limit ka 50% se KOLKATTA Khao

Sure Win MUMBAI Hogi